Nord Terminals AS on transiiditerminale ühendava grupi emaettevõte.
Pakume klientidele erinevaid logistilisi lahendusi naftasaaduste käitlemisel mitmetes Põhja-Euroopa sadamates.

Oleme tehniliselt suutelised käitlema naftat ja kõiki naftasaaduseid alates kütteõlist kuni naftakeemiatoodete ja vedelgaasini. Meie põhiteenused on raudteelogistika korraldamine, kaupade ladustamine ja neile lisaväärtuse andmine erineva tollirežiimiga terminalides.
Ohutus ja keskkonnakaitse on üks meie põhiväärtuseid.

Grupi terminalid opereerivad ca. 1 000 000 kuupmeetrise mahutipargiga, mis võimaldab aastas käidelda kuni 15 000 000 tonni naftasaaduseid.
Ettevõtte infosüsteemid tagavad kliendile turvalise ja läbipaistva info ning kontrolli kauba liikumise, koguse ja kvaliteedi üle. Meie äripraktika on olnud arendada oma äriprotsesse ja tehnilisi võimalusi vastavalt klientide kasvavatele vajadustele. Oleme valmis arenema koos oma kliendiga.