Paldiski terminali tegevusalaks on heledate naftasaaduste, naftakeemia ja vedeldatud gaasi hoiustamine ja transiidi korraldamine.

Terminali kasutuses on kolm raudteevagunite mahalaadimise estakaadi, mis võimaldavad üheaegselt töödelda heledaid naftasaaduseid 68 vagunist.
Maksimaalne kauba mahalaadimise kiirus on kuni 1 500 m³/h. Lisaks on naftakeemia mahalaadimiseks 19-kohaline ja veeldatud gaasi jaoks 18-kohaline estakaad.

Tänu kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisele saab Paldiski terminalis ladustada ja töödelda mitut liiki naftasaadusi üheaegselt, garanteerides samal ajal täieliku segregatsiooni. Maksimaalne laadimiskiirus tankerile
on kuni 2 500 m³/h. Terminal saab üheaegselt teenindada tankereid kahel kail.