Mahutite arv: 6 x 2 000 m³, sfäärilised mahutid
Kokku: 12 000 m3
Raudtee-estakaad: 18 raudteetsisterni samaaegseks tühjendamiseks
Laevade laadimiskiirus: 1 torujuhe, 300 m³/h