Alexela Logistics - Paldiski terminal

+372 679 0999

paldiski@al.ee

Terminal paikneb Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadamaga külgneval 28 ha territooriumil ja on ainus naftasaaduste terminal Paldiskis. Terminali projekteerimist alustati 1998. aastal, esimene etapp ehitusest valmis 2001. aasta lõpuks, 2002. aasta jaanuaris laeti esimene tanker.

Terminali mahutipargi suurus on 358 000 m³. Terminalis on 68-kohaline heledate naftasaaduste laadimisestakaad, mis võimaldab marsruutrongi nelja tunniga tühjaks laadida, samuti 19-kohaline naftakeemia ja -õlide estakaad ning 18-kohaline gaasiestakaad. Maksimaalne laadimiskiirus tankerile on kuni 2 500 m³/h ja korraga on võimalik tankereid teenindada kahel sadamakail. 

Kaasaegne tehnoloogia võimaldab terminalis käidelda mitut liiki naftasaadusi üheaegselt, tagades samal ajal erinevate kaupade täieliku segregatsiooni. Terminalis on käideldud järgmiseid naftasaaduseid:

 • bensiin
 • diislikütus
 • toornafta
 • gaasikondensaat
 • metanool
 • benseen 
 • butaan
 • isopentaan
 • ortoksüleen
 • paralükseen
 • tolueen

2012. aastal alustasime terminalis lennukibensiini (AVGAS) tootmist.

Terminali territooriumil paikneb sõltumatu laboratoorium, kus kontrollitakse kauba kvaliteeti ja kogust, samuti on laboris võimalik teha kiirelt erinevaid analüüse.

2002. aastast on terminal sertifitseeritud vastavalt kvaliteedistandarditele ISO 9001 ja ISO 14001.

Meie klient võib olla kindel, et Alexela Logistics Paldiski terminalis säilib nii kauba kvaliteet kui ka kogus. Klient saab jälgida interneti vahendusel reaalajas temale kuuluva kauba liikumist Eesti raudteel, kauba koguseid terminali mahutites, laadimisprotsesse terminalis ja tankerite laadimist. Klienditeeninduse kõrge tase tagab kliendile kaupade käitlemise, vajalike tolli jm dokumentatsiooniga seotud formaalsuste vormistamise ning teabe edastamise kokkulepitud tähtajaks.