Terminalil on ühendus Eesti Raudteega Vaivara jaama kaudu, samuti saab kasutada Sillamäe Sadamale kuuluva raudteejaama teid.

Raudtee laadimisestakaadid võimaldavad üheaegselt maha laadida 2×44, 2×18 ja 2×20 vagunit. Kasutame nii alt- kui ülaltlaadimist. Kütuste soojendamiseks kasutame kinnist termaalõlil töötavat tsirkulatsioonisüsteemi. Raudteevaguni mahalaadimise maksimaalne aeg on talvel kuni 24 tundi.