Terminal paikneb Sillamäe Sadama vabatsoonis 25 km kaugusel Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piirist. Sillamäe Sadam on Euroopa Liidu kõige idapoolsem aasta ringi laevatatav süvasadam.
Terminali mahutipargi suurus on 506 000 m³.

Terminalis on kolm tumedate naftasaaduste mahalaadimisestakaadi, mis võimaldavad üheaegselt maha laadida 2×44, 2×18 ja 2×20 vagunit. Maksimaalne laadimiskiirus tankerile on kuni 6000 m³/h
ja korraga on võimalik tankereid teenindada kolmel sadamakail.

Kaasaegne tehnoloogia võimaldab terminalis käidelda mitut liiki naftasaadusi üheaegselt, tagades samal ajal erinevate kaupade täieliku segregatsiooni. Terminalis käideldakse põhiliselt järgmiseid naftasaaduseid:

• masuut
• põlevkiviõli
• vaakum gaasiõli (VGO)

Nord Terminals AS Sillamäe terminali läbiva kauba kogust ja kvaliteeti kontrollitakse sõltumatute akrediteeritud laboratooriumide poolt.

2009. aastast on terminal sertifitseeritud vastavalt kvaliteedistandarditele ISO 9001 ja ISO 14001.

Meie klient võib olla kindel, et Nord Terminals AS Sillamäe terminalis säilib nii kauba kvaliteet kui ka kogus. Klient saab jälgida interneti vahendusel reaalajas temale kuuluva kauba liikumist Eesti raudteel, kauba koguseid terminali mahutites, laadimisprotsesse terminalis ja tankerite laadimist. Klienditeeninduse kõrge tase tagab kliendile kaupade käitlemise, vajalike tolli jm dokumentatsiooniga seotud formaalsuste vormistamise ning teabe edastamise kokkulepitud tähtajaks.